Микроелементът мед е важен за тялото ни!

copper.jpg

Функции на медта. Медта е микроелемент, който се намира в тялото предимно под формата на церулоплазмин. Протеин, който се свързва с елемента и осъществява транспорта му. Индивидуалните нива на мед в организма се измерват чрез нивата на церулоплазмин.

Церулоплазминът участва в окислението на железните йони, които пък от своя страна имат роля в транспорта на кислород. Ниските нива на церулоплазмин могат да доведат до анемия.

Медта участва като ко-фактор в синтезата на колаген и еластин. Тя е част от ензимната система супероксид дисмутаза, която има антиоксидантни свойства и възстановява щетите нанесени от свободните радикали. Медта участва в освобождаването на някои невротрансмитери като серотонин, например.

От какво количество мед имаме нужда? Като микроелемент, нуждите от мед не са големи. Но непълноценната диета и проблеми при усвояването на храната могат да доведат до дефицит. Високият прием на цинк може да намали абсорбцията на мед. Високите нива на желязо също могат да повлияят нормалните нива на мед в тялото. Дневните нужди на здрав възрастен се задоволяват с 900 µg мед дневно.

Храни, които са богат източник на мед са различни видове меса, морска храна, гъби, ядки и семена. Пълнозърнестите храни също доставят големи количества мед.

Какво се случва, ако приемаме твърде много мед? Дългосрочни последствия от предозиране с мед не са известни. Остра интоксикация с мед се наблюдава при консумиране на напитки, които са контаминирани с мед. Симптомите на отравяне включват болки и спазми в областта на корема, гадене, повръщане и диария. Екстремно високите нива на мед се проявяват с увреждане на черния дроб и болестта на Уилсън.

В какво се изразява недостигът на мед? Дефицит на мед в организма е рядко срещан. Може да се наблюдава при недоносени бебета, бебета хранени изцяло с адаптирано мляко, както и при непълноценна диета. Симптомите при недостиг на мед са анемия, намаляване броя на белите кръвни клетки, остеопороза при малки деца и подрастващи, при които липсата на мед предизвиква деминерализация на костите.

 


ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР


Организацията е създадена да допринесе за създаването на благоденствие, посредством различните приложения на новата плазма технология и установяването на траен мир.

Тачо Даскалов 2гр. Раднево, 6260