CO2 GANS механизъм за улавяне на аминокиселини, COHN

ganss-1200x800.jpg

Приложената течна плазма CO2 GANS улавя и държи аминокиселините COHN в надземната растителна среда по елегантен начин, където въглеродът в CO2 GANS установява комуникационна линия с атмосферните аминокиселини, COHN, чрез магнитната си гравитационна сила на полетата.

Този процес на „улавяне и задържане“ позволява ефективно взаимодействие между въглерода, осигурен от приложената CO2 GANS течна плазма, и атмосферния въглерод, кислород, водород и азот (COHN) в магнитен гравитационен плазмен баланс, което води до усвояване от растението на енергията на магнитното гравитационно поле на водорода.

Впоследствие растението използва абсорбираната енергия на Водород като основа за задоволяване на другите си хранителни нужди, тъй като множество водород се използват за задоволяване на енергията на други хранителни вещества, като Азот или Калций. Подобен процес на „улавяне и задържане“ на въглерод на аминокиселините, COHN, в кореновата зона ефективно прави минералите достъпни за растенията. В допълнение, CH3 и ZnO GANS течни плазми също се използват в селското стопанство, съответно за повишаване на растителната енергия и растителните емоции.

Организацията е създадена да допринесе за създаването на благоденствие, посредством различните приложения на новата плазма технология и установяването на траен мир.

Тачо Даскалов 2гр. Раднево, 6260