Какво трябва да знаем за pH?

ph-1200x687.jpg

За да бъдем коректни, ще се наложи да обясним теорията, която стои зад pH – модерният в рекламата на козметика и дъвки научен термин. Но за да не станем скучни, това ще стане само в един параграф:

Както може би си спомняте от училище, pH е мярка за активността на водородните йони в разтвор, и съответно неговата киселинност или алкалност. pH е и скала за измерване на киселинност или алкалност на разтвори. Скалата варира между 0 и 14. Водни разтвори с pH по-малко от 7 се считат за киселинни, а разтвори с pH по-голямо от 7 са алкални (основни). Ако разтворът има pH = 7, той е неутрален. pH на стомашния сок е около 2, Кока-Кола – 2.5, сок от портокал – 3.5, бира – 4.5, кафе – 5, мляко – 6.5, амоняк – 11.5, белина – 12.5, сода каустик – 13.5.

pH и защитата на организма

pH на човешката кожа има стойности от 4.5 до 6. При новородените pH е близко до неутралното – 7, но с израстването им бързо се променя към киселинно.

За да се повиши рН – то на водата се ползва йонизатор за вода.

Водородният показател, pH (на български е прието да се произнася като пе ха) е измерител за киселинността или алкалността на даден воден разтвор. Представлява отрицателен десетичен логаритъм от концентрацията на водородните катиони (H+), изразена в молове на литър:

Чрез концентрацията на H+ се определя химичният характер на даден разтвор.

Организацията е създадена да допринесе за създаването на благоденствие, посредством различните приложения на новата плазма технология и установяването на траен мир.

Тачо Даскалов 2гр. Раднево, 6260