ЕЛЕКТРО ТРАНСПОРТ

transport.jpg

Идеята за използване на електрическата енергия за транспортни цели е възникнала още през 1834 г., когато американците Девенпорт и Кук вграждат в малък вагон магнитоелектрически двигател и го захранват от галванични елементи. По същото време руският физик Б. С. Якоби построил електромагнитен двигател, с помощта на който задвижил лодка срещу течението на река Нева.

Днес, когато имаме знанията за плазмената технология, ние можем да създаваме различни комбинации магнито-гравитационни полета които ще ни помогнат да създадем нужната енергия без външни източници. Така ще може да избегнем изгарянето на ненужните вредни газове и да запазим планетата си по чиста.

Организацията е създадена да допринесе за създаването на благоденствие, посредством различните приложения на новата плазма технология и установяването на траен мир.

Тачо Даскалов 2гр. Раднево, 6260