certification-1200x632.jpg

ПЛАЗМА САЙЪНС ООД гарантира, че всички продукти които предлага са съобразени и отговарят на всички държавни и европейски изисквания.

  • ПРОДУКТ: ANTI-VIRUS
  • СЕРТИФИКАТ ЗА ТОКСИЧНОСТ

Можете да изтеглите файла във формат pdf като натиснете тук!

Организацията е създадена да допринесе за създаването на благоденствие, посредством различните приложения на новата плазма технология и установяването на траен мир.

Тачо Даскалов 2гр. Раднево, 6260