Кръвообращението: Клетка за душата

blood.jpg

Говорим за душата на човека, мозъка на човека и сърцето на човека. Един от начините, по който физическата сила е обхванала и затворила душата на човека, е чрез кръвта – или, както казваме – емоцията на човека, където се пренася емоцията на физичността.

Ако сте запознати със света на физиката на плазмената технология, вие познавате места като CERN, места с най-модерни плазмени технологии, системи Tokamak (руските системи за ядрен синтез), които са чиста плазма. Имаме плазма вътре, но за да контролираме и поддържаме плазмата, трябва да създадем магнитно поле около нея.

Плазмата в центъра на човека е душата, а течението, което поддържа тази плазма под контрол, за да поддържа заряда и плаваща в центъра на мозъка на човека, е циркулацията на кръвта около черепа на човека. Той предава енергията си и според енергиите, които държи върху душата на човека. Ето защо, когато човекът умре във физическото измерение, тази клетка, това електромагнитно поле, което идва от пулса, от въртенето на кръвта, се нарушава. Тогава душата на човека е свободна.

По този начин физичността е оковала душата на човека. Сега разбираме науката как физичността на човека е обгърнала душата на човека до етиката и етоса на Вселената.

Ето защо, когато разделянето идва, когато остаряваме и постепенно преминаваме през процеса на умиране, тази клетка, електрическият ток, който обгръща душата на човека, става все по-слаб и по-слаб.

Душата знае, че е време да тръгва, защото „не може да бъде задържана“. Имаме тази клетка и когато я отворим, птицата излита. Клетката на човека е направена от емоционалната част, която е със същата сила на физичността в измерението на контрол чрез кръвта на тялото. Когато тази циркулация спре, когато физическият сърдечен ритъм на човека спре, както в Токамак и в ЦЕРН, електрическият ток се разпада и плазмата е свободна.

Мехран Кеше:

Винаги съм казвал, че физичността на човека е пиявица, която се е прикрепила към душата и сега разбирате! Когато пиявицата вече не работи, клетката е отворена и единственият начин да се запази това е чрез циркулацията на кръвта в тялото. Сега разбирате, че кръвта ви е причината за оковаването на душата на човека. 

Фигура 1. Човешко тяло и кръвообращение.

Циркулацията на кръвта в тялото има много ясна съвместна и свързана работа, която бие в ритъма. Душата осъзнава, че човек остарява, „освобождава се. Ето защо много хора, когато остареят, започват да поправят грешките си, защото душата осъзнава: „Трябва да изчистя листа“.

Ние сме оковали душата на човека. Чрез енергията, която предавате в кръвта на тялото чрез дишането, можете да настроите, укрепите или освободите душата на човека. Както си спомняте двата магнита, чрез укрепване на единия или другия, можете да създадете пространството, разделянето; но знаейки по всяко време, че сте свързани.

Можете да оставите душата да се освободи, докато държите на физичността. Това се случва с нас по време на сън. Кръвообращението спада, клетката се разхлабва. „Може да отидете на полет като птица и да се върнете у дома, там където е тялото, защото имате нужда от него. Защото с него можете да съществувате.

Сърдечният ритъм на тялото, текущият поток в движението на физичността на човека през кръвта му е ключът, за да може душата да се задържи във физичността или да и позволи да обгради физичността. Ако второто се случи вие ставате светлина. Тогава вие ставате пратеници на собствената си душа. Ето защо вече казахме: „Човек не се нуждае от никакъв пророк“. Защото вие ставате Слънцето и чрез него блестите, за да научите останалите. Вие правите, така че измерението на физичността влиза в измерението на душата.

Може би сега вече разбираме това, което човек не е разбирал от векове, от началото на времето – цялостта на съществуването. Достигнахме нова точка на зрялост. Сега, може би, можем да свържем измерението на физичността и взаимодействието на душата с физичността, взаимодействието на душата и взаимодействието на сърдечния ритъм и така може да разберем повече за собствените си емоции, собствените си чувства, собствените си намерения. Ако се научим как да работим с това знание, не е нужно да убиваме, за да нахраним физиката. Защото самата тази душа е направила линия на взаимодействие с Универсалната енергия. Така че можем да се храним чрез нея  и чрез това да храним физичността.

Организацията е създадена да допринесе за създаването на благоденствие, посредством различните приложения на новата плазма технология и установяването на траен мир.

Тачо Даскалов 2гр. Раднево, 6260