Нека надградим знанията си за плазмената наука и вирусите

kill-covid.jpg

Както знаем всичко е енергия която се изразява под някаква форма – електрон и протон(неутрон) правят атом, атомите – материя – камък, вода, злато и др. , материята – клетки (Клетката е структурна и функционална единица на всички живи организми и понякога е наричана „най-малката единица на живот“) , клетките органи – органите – човек, животно растение и др. Само по себе си всичко това може да се разгледа като една малка вселена , подобна на нашата слънчева. Всеки обект си взаимодейства с всеки и така взаимно си изграждат баланс в който съществуват, а не се сблъскват и унищожават. Всички обекти (структури) си подържат баланса благодарение на тези „невидими“ полета които са: Магнитно – Гравитационни полета (MAGRAV) изразени в двете посоки – привличане и отблъскване, което само по – себе си представлява трансфер на информация и енергия. Това представляват и вирусите – енергия , която си намира подходяща среда и започва да ползва на готово определена енергия с която да се развива и съществува, както ние сме свикнали да ядем и така да взимаме на готово енергията и химическите елементи от растения, животни ,вода и др. Вирусите търсят енергия която се нарича в науката АМИНОКИСЕЛИНА (СОНN – Въглерод, Кислород, Водород и Азот ). Всяко живо същество на тази планета, клетка, животно , растение и човек има АМИНОКИСЕЛИНА и следователно има тази енергия. За това и се забелязват вируси във всички живи същества. Както можем да проследим процесът на създаване (сътворение) всичко започва от енергия и след това се изразява (изгражда) в материя. Вирусите попаднали в нас не правят изключение. Когато прихванем вирус той се привлича от определена енергия и там се намества за да съществува (продължи да живее). При човек се наблюдават различни вируси да засягат различни органи, защото различните вируси биват привлечени от енергията от която се нуждаят за да съществуват (кожа, бял дроб, бъбреци и други).

Снимка 1

Нека разгледаме Ковид 19 който е изграден от определена енергия на магнитно – гравитационни полета MAGRAV. В началото той засягаше белите дробове и мозъка, а те са изградени от голямо количество (70 – 80 %) Цинк (Zn) и изотопите му. Както вече се наблюдава той (и мутациите му) обхванаха и меките тъкани от гърдите надолу в голяма степен изградени от 20 – 80% Мед (Cu) и изотопите му. Това не е първият или последният вирус който мутира, но въпросът е защо за толкова кратко време? Както вече много учени започнаха да го наричат „тунингован в лаборатория вирус“. Ядреният физик Мехран Кеше от Космически Институт на Фондация Кеше обясни това още през месец март 2020г.

От къде си направихме тези изводи? За разлика от другите вируси наблюдавани до сега Ковид-19 се развива и поразява голям брой клетки за кратко време. На снимка 1 се наблюдава дуалността на Ковид-19.

 

Това не е първият път в който Космически Институт на Фондация Кеше използва плазмената ГАНС (GANS) технология за премахване на вируси. Такъв е и примера с Африканския свински грип в Китай през 2019г.

Тук може да видите подробно описание на случая: https://en.kfwiki.org/wiki/The_application_of_the_Keshe_Foundation_GANS_Plasma_Technology_to_prevent_and_overcome_the_African_Swine_Fever_and_the_blue_ear_disease_the_large-scale_farm_trial_in_China

Както се наблюдава Ковид-19 причинява значителни щети в органите. Нека разгледаме какво точно прави. Ковид-19 използва енергията на Калция (Ca) в клетките ни за да си изгради костна структура. Както може да се види на (Снимка 2) част от белия дроб вече се вижда в бяло същият цвят както на костите (ребрата). Подобна е и причината на ракът на гърдата натрупване на калций в клетките. Белия кръг (Снимка 3).

Снимка 2
Снимка 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друг показател за наличие на Ковид-19 са ниските нива на Калций в организма. Цикълът на клетъчно делене е жизненоважен процес, чрез който органите се обновяват. Когато засегнатата клетка не се възстанови в рамките на нормалния си цикъл се образуват ракови заболявания.

След като разбрахме какво прави Ковид-19 следва да си зададем въпросът какво е и решението? В съвременната конвенционaлна медицина се осланят на Антителата. Както знаем организма за да произведе Антитела трябва първо да се запознае с конкретния вирус, патоген бактерия и тогава да ги изгради. Както знаем Ковид-19 и мутациите му се забелязват във всеки от органите на човек. Колко време ще е необходимо на тялото да направи Антитела за всичките мутации на Ковид-19, месеци години ? Както вече започва да се говори в медийното пространство се наблюдават хора които повтарят Ковид инфекцията и се връщат в болниците. От протоколът изготвен съвместно с Космически Институт на Фондация Кеше, Иранският Университет за Защитни технологии и данни от Китайските изследвания се наблюдават пациенти които прихващат Ковид-19 2 – 3 или 4 пъти в рамките на 4 – 5 месеца. От този протокол и статистически данни се разбира, че съществува 20-30% от определена група от хора която няма да прихване Ковид-19 дори и да е изложен на такава среда. Това можем да обясним със знанието си в областта на плазмената наука, а именно еднакви или много сходни полета си взаимодействат. Както знаем всеки човек , животно или растение притежава емоция, чувства, мисли и др. и въпреки това, че имаме приблизително 98% ДНК сходство все пак тези 2% правят „малката-голяма“ разлика. Поради различното енергийно МАГРАВ (MAGRAV ) поле на дадени хора Ковид-19 няма да бъде привлечен от тях.

Нека разгледаме как се разпространяват вирусите. Както вече разбрахме Вирусите са енергия и търсят такъв източник с които да продължават да съществуват. Тъй като човешкото тяло и не само то е изградено от АМИНОКИСЕЛИНА следователно тя присъства във всяка една клетка. С всяко наше вдишване и издишване ние не поемаме само въздух но и влага (вода). Когато този въздух и

Снимка 4

вода навлязат в нашите бели дробове имат пряк допир с Алвеолите и при издишането ние връщаме в пространството въздухът и влагата която е имала допир с нас. Следователно с всяко едно издишване (всяка една капчица) става преносител на вируси. По същата логика можем и да разгледаме кожата на човек. С всяко едно докосване с ръцете си или по друг начин на определена повърхност ние оставяме част от нас (част от АМИНОКИСЕЛИНА) към която вече е прикрепен вирусът. Другият съществен процес на предаване на енергия (Вируси) е и разстоянието между двама индивиди. Както ни е известно всяко живо същество има Аура. Можем да измерим, че тя достига до определено разстояние извън физическото тяло. Следователно когато два индивида се разминават на близко разстояние 1-2 м. те си взаимодействат на енергийно ниво. До сега учените имаха предвид само физическото пренасяне на вируса, но с новите познания в областта на плазмената наука трябва да се има предвид и взаимодействието на енергийно ниво. Когато в затворено помещение има хора които носят инфекцията Ковди-19 или друг вирус, те постоянно вдишват и издишват и поради тази причина във това помещение се образува „облак“ които същевременно е и енергийно поле. Когато ние преминем през това поле и вдишваме ние автоматично се заразяваме с вирусът. Поради същата причина в биологичните лаборатории работещите вътре са с изолационни костюми които имат външно захранване на кислород и свеж въздух – както се вижда на Снимка 4.

Както виждаме е почти невъзможно да не се заразим с Ковид-19. Причината поради която през лятото има по – малко инфекции от вируси е това че, влажността е по – малка в сравнение със зимата и радиацията от слънцето позволява по – бързото изграждане и заменяне на повредените клетки.
Сегашната медицина се бореше със симптомите породени от вируси, поради причината, че до сега се разглеждаха като физическа материя. Единствения начин тази енергия да се премахне е като се привлече и отслаби. За пример можем да вземем магнита – той привлича или отблъсква метал съответстващ на неговото магнитното поле. Той не може да привлече или отблъсне друга материя от която няма същото поле като примерно пластмаса. Благодарение на разработеният НАНО материал наречен ГАНС (GANS) (газ в твърдо състояние) на г-н. Кеше и Космически Институт на Фондация Кеше ние можем да направим магнитно – гравитационни (МАГРАВ) полета с които да даваме определена плазмена енергия или да отслабваме такава. С този ГАНС (GANS) материал ние едновременно можем да отслабим вирусите и в същото време да дадем необходимата енергия на орган за да се възстанови или изгради повредените клетки за кратък период от време.

Как да спреш вирусите без да купуваш хапчета?

Организацията е създадена да допринесе за създаването на благоденствие, посредством различните приложения на новата плазма технология и установяването на траен мир.

Тачо Даскалов 2гр. Раднево, 6260