Как да си направим плазмена вода и как действа тя

water-1761027_1920.jpg

Всеки е чувал че водата има памет. Какво всъщност означава това?

Вече има много проучвания и доказателства за това, че водата притежава свойства, които надхвърлят рамките на чистата химия. Тя има свойството да съхранява информация и ефектът от това се нарича епитаксия. Водата има способността да запазва информацията, независимо дали тя е положителна или отрицателна. Когато водата е подложена на външно въздействие (ток, микровълни, безжичен интернет и др.), тя попива информацията и променя структурата си. Тъй като записва нова информация, водата придобива нови свойства, но химичният и състав остава непроменен. Структурата на водата е много по-важна от химичния състав.

Структурата на водата означава как са организирани нейните молекули. Водните молекули се обединяват в групи, които се наричат клъстери. Учените теоретизират, че тези клъстери работят като клетки от памет от определен вид, в които водата записва цялата история на връзката си със света, сякаш на магнитна лента.

След като се замрази, тя може да се наблюдава под микроскоп, където ще се видят най-различни по форма кристали. Фотографиите направени под микроскоп, показват, че под въздействието на положителни вибрации водата образува красиви ледени кристали, докато негативните влияния, създават хаотични фигури. Японският изследовател Масару Емото от години прави експерименти с водата, като я излага на музика, на реч, на картини, на мисли и думи, написани на хартия и прикрепени към стъклен съд, след което фотографира замразените капчици вода подложени на експеримента и резултатите са удивителни.

Например водата, на която е показан надпис с думата “Любов” (залепен на бутилката или поставен под нея) е със съвършена структура на кристалната решетка. Кристалът на Любовта (Снимка 1) е с правилна шест-лъчева звезда. От недрата на земята извира идеално структурирана вода, която не е информационно замърсена. В природата, реките и ручеите текат по плавно извити русла и тази вода има красива кристална решетка.

Но във водопроводната мрежа водата многократно завива под прав ъгъл. След всеки ъгъл нейната структура все повече и повече се разрушава. Кристалите на тази вода са с различна форма, но всички са деформирани. Във водопроводите на градовете водата се движи в затворен цикъл. След химичната обработка и филтри, тя пак се връща в домовете ни, съхранявайки спомена за химикалите. Но още по-лошо е информационното замърсяване на водата при протичането и през тръбите край хиляди домове, от където водата попива цялата негативна енергия, като злоба, завист и стрес. След всичко това, тя вече е енергийно замърсена и почти мъртва, и не е добре да попадне в организма ни (Снимка 2).

След като вече знаем това, можем да разберем че всяка секунда абсорбираме различни видове енергия тъй като водата присъства и в нашите тела от 55% до 75%. Освен това организма използва абсорбиращото свойството на водата за да изхвърля излишната или отрицателната енергия чрез урината и потта. (това на което ние казваме токсин тежки метали и др.)

Плазмена вода е водата която носи енергията на ГАНС (GANS).

Тъй като ГАНС (GANS) материалите имат много силно поле, водата веднага приема енергията и това се нарича плазмена вода. Това може да стане по следния начин. Когато ГАНС (GANS) или източникът на енергия стои известно време в/до самия съд с вода, както може да видите на Снимка 4

Можем да обобщим, че плазмената вода става когато до нея или в нея има ГАНС (GANS). Тази плазмена вода е балансирана и носи енергията на ГАНС-а (GANS). Когато пием от нея, ние вкарваме полето на ГАНС (GANS) в тялото си и то се пренася във водата която е вътре в тялото ни. Така клетките биват поставени в среда в която могат да намерят баланс и да функционират правилно.

 

Вижте още!

Какво е ГАНС ( GANS ) ?

Организацията е създадена да допринесе за създаването на благоденствие, посредством различните приложения на новата плазма технология и установяването на траен мир.

Тачо Даскалов 2гр. Раднево, 6260