Визуализиране на ефекта на GANS Anti-virus върху вода и кръв

Визуализиране на ефекта на GANS Anti-virus върху вода и кръв

ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ЕФЕКТА НА GANS ANTIVIRUS 1 и 2 ВЪРХУ ВОДА И КРЪВТА НА ДОДРОВОЛЦИ, НАБЛЮДАВАНА ПО МЕТОДА ОКСИДОЛОГИЯ ЧРЕЗ СВЕТЛИНЕН МИКРОСКОП И УВЕЛИЧЕНИЕ ОТ 1000 ДО 10 000 ПЪТИ

Изследването е проведено от:

Иван А. Тодоров

Експерт – оператор по сложни информационни системи

На 18.01.2021 и 19.01.2021г. в гр. София с участието на 7 доброволци беше извършено микроскопско изследване на вода, заредена с GANS Anti-virus 1 и 2 на PLASMA SCIENCE. За целта бяха подготвени проби от контрола на водата, избрана за експеримента, от извор N1 Горна баня, България; вода, заредена с GANS Antivirus 1; вода, заредена с GANS Antivirus 2 и вода, заредена с двата продукта – antivirus 1 и 2, едновременно. В същия период от медицинско лице беше извършено наблюдение на капка жива кръв по метода на Оксидологията на 7 доброволци в моментното им здравословно състояние и 20 минути след приема на 250 мл. вода, заредена с двата продукта – GANS Anti-virus 1 и 2.

Водата от Извор N1 Горна баня е ниско минерализирана трапезна вода за ежедневна употреба. Картината на контролната проба показва умерени включвания и загатнати флорални кристализации, които са типични за повечето изворни води в България. Основните и физико-химични показатели са рН 9.90; електропроводимост 169 µs/cm и обща минерализация 142 mg/l.

Трите проби, заредени с GANS Antivirus 1; Antivirus 2 поотделно и заедно, показаха следната картина:

Както се вижда от снимките, информацията и енергията, които се съдържат в плазмата на двата продукта, променят структурата на водата радикално в положителна посока. Активизират всички минерали, включени по естествен път в нея, и придават на заредената вода принципно нови качества. При това двата продукта заедно показват формирането на мощни полеви информационни и енергийни структури, които могат да имат силно и бързо положително въздействие върху човешкия организъм.

ВЪВ ВТОРАТА ЧАСТ

на нашето изследване медицинско лице извърши микроскопско наблюдение на капка жива кръв по метода на Оксидологията при 7 доброволци. Методът позволява да се направят определени заключения за общото състояние на човешкия организъм в съответствие с качеството на наблюдаваните кръвни клетки, реологията на кръвта и включванията в кръвната плазма. Нещо повече, при приема на субстанции и течности, които имат претенцията, че подпомагат функционално общото стабилизиране на организма, може да се проследи визуално какъв е ефектът от приемания продукт.

Както се видя в наблюдавана картина при всички участници, независимо от индивидуалните различия при всеки, приемът на вода, заредена с GANS antivirus 1 и 2, предизвиква процес на активно чистене на организма, подобрява осезаемо реологията на кръвта, видимо витализира кръвните клетки, резорбира еритроцитни и тромбоцитни агрегации. Субективна оценка на всички участници е усещането за лекота и по-добро самочувствие след приема на заредената по посочения начин вода.

Кръв разгледана преди и след употреба на GANS вода заредена с Anti-virus 1; antivirus 2 поотделно и заедно, показаха следната картина:

Снимка 10 и 11 – Тромбоцитни и еритроцитни агрегации в началната фаза на изследването при доброволец 2

Снимка 12 – 20 мин след изпиване на 250 мл. заредена вода – Тромбоцитни и еритроцитни агрегации не се виждат във втората фаза на изследването при доброволец 2

Снимка 13 Добро общо състояние в началната фаза на изследването при доброволец 4

Снимка 14 – 20 мин след изпиване на 250 мл. заредена вода – активиране на процесите на чистене на организма във втората фаза на изследването при доброволец 4

Снимка 15 – Натоварено състояние в началната фаза на изследването при доброволец 5

Снимка 16 – 20 мин след изпиване на 250 мл. заредена вода – Видимо подобрена реология и виталност на кръвта във втората фаза на изследването при доброволец 5

В заключение може да се каже, че преносът на информация и енергия от GANS Anti-virus 1 и 2 във водата е очевиден в градивна и положителна посока, също както са видими и позитивни промените, настъпили в наблюдаваната картина на кръвта при всички участници в изследването.

София, България / 22.01. 2021 г.

Вижте какво представлява Anti-virus GANS?

Как да се пребориш с вирусите без да купуваш хапчета?

Оставете коментар