Университетски изпитания в Токио – плазмата трябва да замести химиотерапията

Университетски изпитания в Токио – плазмата трябва да замести химиотерапията

От 2017 г. Фондация Keshe започна напълно съвместимо медицинско проучване в Токийски университет (The University of Tokyo), Япония, като по този начин има за цел да повиши статута и признанието на технологията в международен план. Японският процес се наблюдава както от международните медицински съвети, така и от етичната комисия. Напредъкът наистина беше много бърз!

Те вече потвърдиха, че:
CO2 Gans е нетоксичен при поглъщане.
CO2 Gans е нетоксичен, когато се инжектира в кръвния поток.
Редица други GANS материали са нетоксични при същите условия.
Полевата плазма на CO2 (пренасяна във вода) е нетоксична за поглъщане или инжектиране.
CO2 и други GANS материали и полеви плазми унищожават ВСИЧКИ ракови клетки за броени часове.

Голяма част от това вече беше известно, защото Токийският университет проведе всички опити за Tepco, който управлява атомната електроцентрала във Фукушима. Сега обаче изпитанията вече не са в тайна и този път те се провеждат в съответствие с международните стандарти.

Тук обаче става наистина интересно …
Това, което досега не беше разбрано, е, че макар че може да отнеме няколко часа, докато раковите клетки в стъкло на Петри се превърнат в здрави клетки, ако са изложени на правилните плазмени полета, промяната настъпва във всяка клетка, наведнъж, за секунда! С други думи, е достигнат ПРАГ при който трансформацията от злокачествени в здрави клетки се случва повече или по-малко моментално. Трансформацията е записана на видео и е предадена на медицинските органи като част от доклада. Това е основно наблюдение. Защото допълнително изяснява протичащата реакция и обяснява критичната разлика между успехите и неуспехите в предишни, очевидно подобни експерименти. Ето какво имаме предвид под праг: Ако трябва да ви кажем, че можете да разтопите метал, като го нагреете, може да прилагате топлина в продължение на десетилетие и НИКОГА да не получите резултата. Бихте заключили, че грешим. Но ако ви кажем, че ПРАГА на нагряване е 1085 ° C, можете да го потвърдите за броени минути. И това се случва в Токийския университет.

Сега, когато се знае прагът, изследователите манипулират GANS материалите, за да създадат различна сила на полето. По този начин бързо намалява времето, необходимо за достигане на критичната точка и настъпване на трансформация. Не забравяйте, че е важно плазматичното ПОЛЕ. НЕ средствата, чрез които се генерира. Един метод за доставка е да се инжектира вода, носеща съответните полета в кръвния поток. Това са прилагали при проучванията в Гана.

Друг вариант е да се създаде кабина или среда, в която човек да може да стои и да бъде подложен на подходящата сила на полето, докато прагът бъде достигнат и раковите клетки (или други болни клетки) бъдат регенерирани. Планът е да се стигне до този момент за броени минути. Но нека първо разгледаме няколко ново обяснени имунни механизма, започвайки от ядрената реакция между микробите и калция в имунните клетки.

Участието на калция в имунния отговор отдавна е признато, но не е разбрано. Така че „нека разширим знанията“, както обича да казва г-н Кеше.

Всеки елемент, веднъж включен в тялото, е в състояние на GANS. Gans на елемента е като малко слънце, което издава и получава полета със собствена честотна лента. Полето, което излиза, съвпада с полето, което трябва да се ВЪРНЕ. Г-н Кеше ни напомня, че има не само ЕДИН Kалций. По-скоро поради калциевите изотопи всъщност има много и само някои от тях се поемат от имунните В-клетки и Т-клетки. Тези специфични калциеви изотопи споделят същата „честотна лента“ като някои инфекции. Това е все едно да се каже, че както калциите, така и инфекциите споделят една и съща дължина на вълната на радиовълната, където единият може да попречи или да преодолее другия.

Основното разбиране на полевата плазма е, че полетата с една и съща „честотна лента“ (споделящи една и съща дължина на вълната на радиовълните) се хранят взаимно, в това, което може да бъде описано като двупосочна осмоза. „По-слабият“ ще има по-слабо магнитно поле и по-силно гравитационно поле, докато „по-силният“ ще има по-силна магнитна и по-слаба гравитационна сила. Така че веднага се извършва реципрочен обмен на полеви сили. Когато калцият в имунната клетка попада в обхвата на инфекция, полевите сили на калциевите изотопи са „по-слаби“ от инфекцията, така че инфекцията „отнема“ от калция, което води до неговото влошаване. Като ядрен физик, г-н Кеше посочва, че това понижава енергийното състояние на калция до това на Калий (К), както е показано в таблицата на калциевите изотопи по-долу. С други думи, калцият се разгражда или разпада много бързо до калий. Например, (35Ca) отнема 25,7 милисекунди, за да се превърне в 35 калий и по този начин освобождава бета (ядрена) радиация. Редица калциеви изотопи се разграждат до калий, освобождавайки висока бета (ядрена) радиация. И един от изотопите (37Ca) се разпада до Аргон, който в околната среда на тялото също отделя висока бета радиация. Именно този взрив на радиоактивност унищожава инфекцията.

Сега нека разгледаме среброто. Различни форми на сребро, особено колоиди, се използват от векове за медицински цели. Въпреки безупречните качества на колоидното сребро като антимикробно средство, употребата му стана най-противоречива. И накрая, с познаване на полеви плазми може да се разбере начинът на работа на среброто. Пълната „честотна лента“ (помислете за дължината на радиовълната) на калция е от 34 до 57. Среброто, от друга страна, обхваща от 93 до 130, така че осигурява двойно по-голяма мощност от калция, тъй като се разпада, за да освободи далеч по-силна радиоактивност, за да унищожи инфекцията. Така че при бактериалните инфекции има процес от две стъпки. Първа стъпка е полевите сили на бактерията да са по-силни от тези на калциевите или сребърните изотопи. И стъпка втора е незабавното разпадане на тези изотопи до техните „дъщерни изотопи“ и едновременното освобождаване на бета радиация, което убива нарушаващата инфекция. Това е напълно ново за науката.

При вирусите всъщност е по-лесно. Прекалено силният енергиен пакет (който е вирусът) споделя честотна лента с по-слабата енергия на CO2 Gans или неговите плазматични полета. Както беше обяснено по-горе, по-силният храни по-слабия и след като даде част от силата на полето си, вирусът губи хватката си върху протеиновата структура, към която е свързан. Тогава пониженият вирус просто се превръща в източник на енергия за тялото.

Раковите заболявания са предимно едноетапен процес. Според изследването, потвърдено от Токийския университет, те притежават прекалено силна гравитационна сила на полето, което означава, че те привличат все повече и повече маса, крадейки енергията около тях. Чрез осигуряване на равни и противоположни полеви сили в правилната честотна лента, които достигат необходимия праг, магнитните и гравитационните полеви сили се връщат в баланс. Ракът веднага се разрешава и излишната енергия се използва като тласък за създаване на здрава тъкан на мястото на злокачественото заболяване.

Но историята дори не свършва дотук.
Не само че човешките изпитания продължават, както е планирано в Гана, започвайки през втората седмица на януари 2017 г., но правителството на Гана се съгласи за развитието на 20 000 квадратни метра болница за плазмени технологии.

Междувременно най-наскоро публикуваният доклад от университета в Токио до здравните власти и комисията по етика е, че те препоръчват лечение с GANS / плазма да замени лъчетерапията и като алтернатива на химиотерапията. Те вече потвърдиха, че намаляването на тумора и растежа на здрава тъкан започва в рамките на 24 часа. Кеше съобщава, че през последната седмица са въвели нови гансове с „невероятен резултат“. Изглежда, че са отключили тайната кои елементи на GANS водят до създаването или растежа на различните тъкани. Това доведе до съвсем нова линия на разследване. И с нетърпение очакваме да докладваме за това в следващите статии.

Оставете коментар