Анализ на флакон за ваксинация потвърждава наличието на графенови наночастици

grapheneWEB.png

В програма № 63 La Quinta Columna (биостатик Рикардо Делгадо и д-р Хосе Луис Севиляно) споделиха някои от многото снимки на анализите, които екипът от изследователи, с когото работят, е получил, след като е подложил веществото от ваксина на различни техники за определяне на неговите компоненти. Резултатите са умопомрачителни. Техните теории за присъствието на графенов оксид във флаконите се потвърди. Всички подозрения, които са имали се оказаха истина.

По време на предаването Рикардо Делгадо поясни следното: „На първо място, ние не казваме, че сме против ваксините. Проблемът е, че това не е ваксина, това е доза графен която се вкарва в човека.“

Рикардо Делгадо: Това, което ще направим отсега нататък, е да покажем изображенията, които имаме от оптичния микроскоп и анализа на електронния микроскоп на флакона. Ще ви покажа поредица от снимки. Огледайте внимателно и след това ще ги сравним с материал. Също така ще покажем същите снимки в сравнение с този материал и вие можете да си направите заключения. Хората които трябва да ги изтеглят, са техниците и лекарите и професорите, които са направили проучването. Важно е обаче да знаете това, защото винаги казваме, че когато някой отиде да хапне хамбургер, той пита какви съставки има в него. Е, те трябва поне да знаят от първа ръка какво има във флакона, тъй като ще го инжектират във вената си, нали?

Е, това е TEM електронна микроскопия, която е трансмисионна електронна микроскопия. Използваният електронен микроскоп е JEM-2100Plus. Нека започнем с електронния микроскоп. Ето това се появява във флакона.

Това, което виждате там, цялата тази площ, размерът е микрометър, което би било хиляда нанометра под електронния микроскоп. Тази подозрителна мрежа, е това, което трябваше да разберем какво е било на първо място. Освен това са направени и други изследвания, които са определили това. Независимо от това, нека продължим с анализа на снимката.

Тук също на 1 микрометър, микрон, което е една милионна част от метър и хиляда пъти повече от нанометър. Там го виждате малко по-добре. Да видим още една.

Тук той е още по-увеличен: 5 пъти повече при 200 нанометра. И това, което искам да забележите, е особено това чернообразно нещо, което се появява там като вид мрежа, защото това, което се крие зад него, вероятно са дупките, вероятно.

Ето още един на 200 нанометра, но с малко повече светлина. И както казвам, интересното всъщност е мрежата, тази мрежа, която покрива всичко.
Това е примерна снимка, взета от научната литература:

Това е, което искам да видите. Сега ще сложа изображението отляво на пробата от ваксината и отдясно на графена. Направете си изводите. Първият е на 200 нанометра, а вторият е на 500. Както и да е, всички хора, които са работили с този материал, очевидно, са ни казали, че без съмнение е графенов оксид.

Освен доказателствата, за спектроскопията и магнитния резонанс, сега ще видим и някои изображения под оптичния микроскоп. Те имат много по-малко увеличение, но също така е значително. Както можете да видите, това е пробата от флакона.

Изглежда като вид гънка. Начинът, по който те ни го дават, за да го разберем, е сякаш е Kleenex (салфетки), който има гънки и те се появяват в дъното на плувен басейн. На практика това ни казват. Тук ми казват да го разширя още малко:

Е, това е една от снимките на оптичния микроскоп с достатъчно светлина, естествена в случая, но с достатъчно светлина. Да видим още една. Ще увелича и него.

Може да се види че е доста релефно. Ето и друго.

Това е във ваксината! По-голямата част от него. Ето още:

И все пак, гледайте гънките, сякаш е такава кърпичка. Това е характерната форма на този материал. Да видим друга снимка.

Това е оптична микроскопия, тя има много по-ниско увеличение от това, което сте виждали преди на ниво нанометър.

Обърнете внимание на гънките. Много пъти те не са равномерно разпределени или праволинейни фигури, въпреки че повечето от тях са. Това е още един от тях.

Всъщност мисля, че е същото, но с малко по-малко увеличение. Сега ще видите такъв със светлина, така че да изглежда малко по-добре.

И сега ще направим същото: ще ви покажа една под оптичния микроскоп, една от пробата, една от тези, които вече сте виждали, но те ще бъдат в черно и бяло, от графен оксид. Нека да го разгледаме.

Горе е снимката на пробата, така и същата със светлина, а отдолу са графеновите наночастици. Има прилика. Това, което се променя, е светлината в този случай и тук те са взети в черно и бяло. Следващата снимка също е много представителна. Нека сравним левия с десния.

Тук имаме пробата отляво, която е пробата от ваксината, и отдясно в черно и бяло, която е взета от научната литература, от графенови наночастици. Снимките са направени от хора, които работят с този материал и които не са се поколебали да ни кажат, че те също имат гънките и характеристиките на графеновия оксид. Ние бяхме длъжни да го поставим на вашето внимание. Разбира се, има и други техники, дори по-очевидни и убедителни от наблюдението с микроскоп, които вече са изпробвани. Особено тези на абсорбционните ленти – с определени дължини на вълните в електромагнитния спектър които дават сигнал точно на графеновия оксид. Но всичко това след време ще бъде разказано от лекарите, които са направили това проучване, лекари от официална публична институция. Когато дойде времето, тези лица дори ще бъдат интервюирани и вероятно ще представят доклада на живо или ще направят видео което да покаже всичко това. Ще се представи експертен доклад от хората, извършили анализа. Те са специалисти, а също така работят в официални и публични институти и институции. След като някой иска да обсъди резултатите от анализа, е толкова просто, колкото да направи друг и да го противопостави, както се прави в научния метод.

Вижте какво казва Мехран Кеше за графена:

ИЗТОЧНИК: https://www.laquintacolumna.net

Организацията е създадена да допринесе за създаването на благоденствие, посредством различните приложения на новата плазма технология и установяването на траен мир.

Тачо Даскалов 2гр. Раднево, 6260