Ивайло Стайков

Научноизследователска и развойна дейност

За първи път чух за г-н Кеше през 2009 г. в група за духовно израстване, а през 2012 г. бях много впечатлен от целите на фондацията за промяна на настоящата парадигма, тъй като те съвпадат с моите. Преди няколко години се запознах с Петър и по-късно с Ваня и Светослав, а наскоро се присъединих към Plasma Science, за да работим заедно за подобряване на живота на всички хора в България. Основната ми мотивация е да развивам и разпространявам технологии, базирани на науката за плазмата, преподавана от г-н Кеше, особено в областта на здравеопазването, така че тази Земя да може да стане по-добро място за живеене. Мотивиран съм да намеря решение на болестите, за които конвенционалната медицина не може да намери лек и да ги направя достъпни за всички хора.