Учения по селско стопанство

Home » Projects » Учения по селско стопанство
Учения по селско стопанство

GANS, източникът на плазма никога не се изчерпва. Той никога не се нуждае от подмяна и малки количества от него ще позволят производството на храна в някои от най-сухите условия на земята.