Системата MOZHAN

Home » Projects » Системата MOZHAN
Системата MOZHAN

Този метод на пътуване, използващ плазмена защита на Magravs за движение за бъдещите космически системи, ще бъде наречен Магнитно създадена система за съвместно обитаване и хранене (MOZHAN).