пчелен прашец

Home » пчелен прашец
Мощна подкрепа на имунитета! Сигурна защита на организма!
Публикация

Мощна подкрепа на имунитета! Сигурна защита на организма!

Човешкото тяло е среда, която благоприятства развитието на редица болестотворни механизми – вируси, бактерии, гъбички, паразити. Поради тази причина то има много защитни бариери, различни препятствия като кихане, кашляне, слюнка, кожа, стомашна киселина и други, които да затрудняват навлизането на тези патогени. Едва след като те преодолеят тези бариери, в защитата се включва и имунната система, която има за задача да спре развитието на патогените и да ги неутрализира.

За едно по-добро здраве и стабилно бъдеще!
Публикация

За едно по-добро здраве и стабилно бъдеще!

Когато преди дни направихме микроскопско заснемане на вода, заредена с продуктите на Plasma Science Pulvex, Anti-virus и Mineralium, наблюдавайки изображенията възникна естествено въпроса – "Какво всъщност означава всичко това?" Затова сметнах за уместно да дам някои разяснения.