рак

Home » рак
Университетски изпитания в Токио – плазмата трябва да замести химиотерапията
Публикация

Университетски изпитания в Токио – плазмата трябва да замести химиотерапията

От 2017 г. Фондация Keshe започна напълно съвместимо медицинско проучване в Токийски университет (The University of Tokyo), Япония, като по този начин има за цел да повиши статута и признанието на технологията в международен план. Японският процес се наблюдава както от международните медицински съвети, така и от етичната комисия. Напредъкът наистина беше много бърз!