Mineralium

Home » Mineralium
За едно по-добро здраве и стабилно бъдеще!
Публикация

За едно по-добро здраве и стабилно бъдеще!

Когато преди дни направихме микроскопско заснемане на вода, заредена с продуктите на Plasma Science Pulvex, Anti-virus и Mineralium, наблюдавайки изображенията възникна естествено въпроса – "Какво всъщност означава всичко това?" Затова сметнах за уместно да дам някои разяснения.