zdrave

Home » zdrave
Визуализиране на ефекта на GANS Anti-virus върху вода и кръв
Публикация

Визуализиране на ефекта на GANS Anti-virus върху вода и кръв

В заключение може да се каже, че преносът на информация и енергия от GANS Anti-virus 1 и 2 във водата е очевиден в градивна и положителна посока, също както са видими и позитивни промените, настъпили в наблюдаваната картина на кръвта при всички участници в изследването.